تحلیل زیبا کلام از مسئول تخلفات ۱۲ سال اخیر شهرداری تهران
متن یادداشت توئیتری صادق زیبا کلام به این شرح است: مسئولیت"شاهکارهای"باورنکردنی جناب قالیباف درشهرداری نه برعهده ایشان است ونه برعهده اعضا شورای شهرکه ایشان را انتخاب نمودند. مسئولیت اصلی مصیبت‌هایی که در یک دهه مدیریت اصولگرایان بر شهر تهران رفت متوجه آنانی هست که با پشت کردن به صندوق رای، شورای شهر را دو دستی به اصولگرایان تقدیم کردند.