فرزند اسحاق جهانگیری راهی خدمت سربازی شد (+تصاویر)

به گزارش قلم نیوز حسین جهانگیری فرزند اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به تازگی راهی خدمت سربازی شد. در تصاویر عکس اسحاق جهانگیری دیده می شود که در حال تراشیدن موهای پسرش قبل از اعزام به خدمت سربازی است.

فرزند اسحاق جهانگیری راهی خدمت سربازی شد (+تصاویر)فرزند اسحاق جهانگیری راهی خدمت سربازی شد (+تصاویر)فرزند اسحاق جهانگیری راهی خدمت سربازی شد (+تصاویر)فرزند اسحاق جهانگیری راهی خدمت سربازی شد (+تصاویر)