مسکن مهر قبل و بعد از زلزله! (+تصاویر)
عاقبت سیاه مسکن مهر پس از زلزله هولناک در سرپل ذهاب+ عکس قبل و پس از حادثه

عاقبت سیاه مسکن مهر پس از زلزله هولناک در سرپل ذهاب+ عکس قبل و پس از حادثه

قبل از زلزله
مسکن مهر قبل و بعد از زلزله! (+تصاویر)