صفحه‌آرایی متفاوت یک روزنامه صبح +(تصویر)
تصویر زیر صفحه نخست شماره امروز روزنامه «قانون» را نشان می‌دهد.