حفظ رتبه علمی اول ایران طی 4 سال اخیر
رتبه علمی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه وضعیت رشد علمی و توسعه فناوری در حوزه پژوهش را تبیین کرد.

بر این اساس ایران در سال 2016 در شاخص شتاب علمی (تولید مقالات علمی) رتبه اول را کسب کرد، در حالی که این رتبه در سال 2013، 25 بوده است.

علاوه بر آن کشور با 3 برابر شدن درصد تولید مقالات علمی در سطح یک درصد برتر دنیا قرار گرفت، ضمن آنکه تعداد دانشمندان ایرانی برتر در سطح بین‌المللی در سال 2013 رشد حدود 40 درصدی داشته است.

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی پایگاه ،ISI ایران 1.74 درصد در تولید علم جهانی سهیم بوده است، در حالی که این میزان در سال 2013 به میزان 1.377 درصد گزارش شده است.

ردیفشاخص‌ها20132016
1کسب رتبه اول شتاب علمی دنیا (تولید مقالات)251
23 برابر شدن درصد تولید مقالات علمی در سطح یک درصد برتر دنیا0.8 درصد2.2 درصد
3رشد حدود 40 درصدی تعداد دانشمندان ایرانی برتر سطح بین‌المللی173200
4رشد 50 درصدی تعداد مقالات منتشرشده درکیفی‌ترین مجلات دنیا (چارک اول)65007800
5رشد 36 درصدی تعداد مقالات منتشر شده در مجلات ISI 3094541711
6افزایش 0.37 درصدی سهم ایران در تولید علم جهانی در پایگاه ISI1.371.74
7ارتقای چهار پله‌ای رتبه علمی ایران در جهان بر اساس پایگاه استنادی ISI2117

وضعیت ایران در سطح جهان اسلام

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی پایگاه اسکوپوس رتبه ایران در منطقه و جهان اسلام در سال 2013 یک بوده و این رتبه تا سال 2016 حفط شده است. علاوه بر آن تعداد دانشگاه‌های ایران در یک درصد دانشگاه‌های برتر و تاثیرگذار دنیا بر اساس آمارهای رتبه بندی لایدن در سال 2013 تعداد 5 دانشگاه بوده است که این تعداد در سال 2016 به 14 دانشگاه افزایش یافته است.

ایران با ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری توانسته است در سال 2013 به میزان 14.1 میلیون دلار صادرات محصولات دانش‌بنیان داشته باشد که این میزان صادرات در سال 2015 به میزان 215 میلیون دلار افزایش یافته است.

وضعیت ایران در میان کشورهای منطقه و اسلامی

شاخص‌های علمی2013201420152016
رتبه علمی ایران در منطقه و جهان اسلام در پایگاه اسکوپوس1111
تعداد دانشگاه‌های ایران در یک درصد دانشگاه‌های برتر و تأثیرگذار دنیا (طبقه‌بندی جهانی لایدن)5121314
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد11643845964
تعداد مراکز کارآفرینی و نوآوری در تمام مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی55110112-
تعداد اشتغال ایجادشده مستقیم در پارک‌های علم و فناوری مراکز رشد220352500029606

30000

(سه ماه اول)

تعداد فناوری‌های مهم صادرشده توسط پارک‌ها و مراکز رشد (در هر سال)80141170

57

(سه ماه اول)

میزان صادرات محصولات دانش‌بنیان توسط پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد (میلیون دلار)14.150.8215

137

(6 ماه اول)

میزان فروش دانش فنی در فن‌بازار و پارک‌های علم و فناوری (میلیارد ریال)502374253811
تعداد پارک‌های علم و فناوری33363839
تعداد فناوری‌های مهم خلق شده در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد (در هر سال)727108816791052

  توسعه تعاملات علمی و فرهنگی ایران با دنیا

در راستای توسعه تعامل فعال و اثربخش علمی و فرهنگی ایران با کشورهای منطقه و دنیا تلاش‌های زیادی صورت گرفته است، به گونه‌ای که تعداد کرسی‌های زبان فارسی وزارت علوم در دانشگاه‌های دنیا در سال 1392 بالغ بر 44 کرسی بوده است که این تعداد در سال 1395 به 52 کرسی افزایش یافته است.

علاوه بر آن در سال 92 تعداد 17 پروژه مشترک میان دانشگاه‌های ایران با سایر دانشگاه‌ها اجرا شده که این تعداد در سال 95 به 235 پروژه بالغ شد.

شاخص‌ها1392139313941395
تعداد کرسی‌های زبان فارسی وزارت علوم در دانشگاه‌های مختلف دنیا44465052
تعداد پروژه‌های مشترک جاری بین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور7 پروژه (عمدتا جندی شاپور)7 پروژه (عمدتا جندی شاپور ایرانیان مقیم خارج)2 پروژه (عمدتا جندی شاپور- ایکارد و ایرانیان مقیم خارج)2 پروژه مشترک تحقیقاتی
حضور اساتید خارجی جهت تدریس، تحقیق و شرکت در کارگاه‌های آموزشی و رویدادهای علمی760134714842056
فرصت‌های کوتاه مدت تحقیقاتی دانشجویان دکتری در خارج و داخل (نفر)68680013481504

ارتقای کیفی آموزش عالی

تدوین طرح تفصیلی آمایش آموزش عالی که با هزاران نفر ساعت کار کارشناسی انجام شد و نهایتاً در اسفند 90 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. ایجاد مناطق ده‌گانه آموزش عالی مشابه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجرای طرح سطح بندی و اعتبارسنجی دانشگاه‌ها از مهمترین محورهای طرح آمایش آموزش عالی بوده است.

وضعیت بازنگری و تدوین برنامه‌های درسی

سال تصویبتعداد تدوینتعداد بازنگریمجموع
1392109164273
13935572127
139499198297
139537100137
جمع کل300534834

تعداد گروه‌های دانشجویی ظرف 4 سال گذشته به شرح ذیل بوده است:

گروه دانشجویی1392139313941395
انجمن‌های علمی دانشجویی6132706985558968
کانون‌های فرهنگی هنری2110210131103407
تشکل‌های اسلامی241270292309
نشریات دانشجویی3181412343665086
کرسی‌های آزاد اندیشی برگزار شده 370312402305
اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی4522

29

ت