کشتی های نیروی دریایی ایران در ساحل روسیه (تصاویر)
این سومین سفر دوستانه کشتی های نظامی نیروی دریایی ایران به بنادر روسیه در دریای خزر در چهار سال اخیر است. این سفرها بازدیدهای معمولی و در راستای روابط دوستانه دو کشور هستند.