تجمع رانندگان تاکسی تلفنی علیه اسنپ و تپسی مقابل مجلس
تعدادی از رانندگان تاکسی های گردشی و تلفنی پایتخت در اعتراض به افزایش تاکسی های اینترنتی مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کردند. 
یکی از این تجمع کنندگان فزود: ما رانندگان آژانس مدت ها است نسبت به فعالیت اسنپ و تپسی در سطح شهر اعتراض داریم زیرا این شرکت ها کاملا غیرقانونی هستند.
وی ادامه داد: ما خواهان رسیدگی مجلس شورای اسلامی به این موضوع و جمع آوری اسنپ و تپسی در سطح شهر هستیم.
این رانندگان تاکسی تلفنی پلاکاردهایی همچون 'دولت تدبیر و امید به داد ما برسید' . 'دولت تدبیر و امید شما امید ما هستید' در دست داشتند.