آخرین تصاویر سیل سیستان و بلوچستان
براثر طغیان رودخانه های فصلی، روان آبها و سیلاب مسیرهای دلگان - ایرانشهر، زهکلوت - دلگان، خیرآباد - ایرانشهر، ایرانشهر - جلگه، چاهان - زرآباد، نیکشهر - بنت، کاروان - زرآباد، بزمان - دلگان، فنوج - رمشک و فنوج - اسپکه از صبح دیروز تا کنون مسدود است.