شماره ششم دوره جدید فصل‌نامه فرهنگ
این مجله در حوزه‌های داستان، روایت، ترجمه داستان، معرفی کتاب در ژانر ادبیات داستانی فعالیت می‌کند و محسن مدیرشانه‌چی، محمدباقر کلاهی‌اهری، افشین شحنه‌تبار، هادی تقی‌زاده و رضا سلیمان‌نوری اعضای شورای سیاست‌گذاری فصل‌نامه فرهنگ و ادبیات بارثاوا هستند.
شماره جدید این مجله در ۲۴۴ صفحه و با حضور نویسندگانی چون: مجید قیصری، بها‌الدین مرشدی، لاله زارع، آرزو اسلامی، ماندانا زندی، شمیم شهلا، مجتبی‌شول‌افشارزاده، احسان صفاپور و… از کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور قابل تهیه است.