استقبال دیپلمه‌ها از مهارت آموزی در محیط کار

طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار به منظور تربیت و ارتقاء مهارتهای شغلی و اشتغال پذیری جوانان جویای کار ۱۵ ساله و بالاتر فاقد مهارت یا کم مهارت تدوین شده است. مسئولیت اصلی اجرای این طرح در سال‌های اخیر به عهده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بوده است.

در این طرح فرصت یک ساله به کارفرمایان داده می شود تا به داوطلبان جوان واجد شرایط در گروه سنی ۱۵ تا ۲۲ سال، مهارتهای شغلی در محیط کار را انتقال دهند و مهـارت آموزان پس از کسب دانش کافی در یکی از حرفه‌های آموزشی مجاز، براساس توافق کارفرما و فرد آموزش گیرنده وارد بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی دارای پروانه کسب یا بهره‌برداری از مراجع ذیصلاح یا واحدهای وابسته به نیروهای مسلح شده و تحت نظارت مرکز یادگیری و مطابق مقررات آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در واحدهای مشمول طرح دوره‌های مهارت آموزی را می گذراند.

طول دوره مهارت آموزی حداقل ۱۲۰ روز و حداکثر ۳۶۰ روز و حداقل سن مهارت آموز ۱۵ سال است. مهارت آموز در طول دوره مهارت آموزی تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار گرفته و دولت هزینه بیمه مسئولیت و حوادث مشمولان را برعهده دارد. با پایان دوره مهارت آموزی، آزمون گرفته و به مهارت آموزان گواهینامه مهارت آموزی داده می شود.

گزارش عملکرد سه ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار از جذب ۱۴ هزار و ۷۷۲ نفر در واحدهای پذیرنده خبر می‌دهد.

غلامحسین حسینی نیاـ معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای ـ با اشاره به روند اجرای طرح می گوید: از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بیش از ۲۵۰ هزار نفر از خدمات آموزشی در چارچوب طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار برخوردار شده ‌اند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای به لحاظ مأموریت، ساختار و اهداف بیشترین تطابق با مفاد طرح مذکور را داشته است.

وی ۴۳ درصد از متقاضیان مهارت آموزی در محیط واقعی کار را در گروه کارجویان ۲۱ تا ۳۰ ساله و دارای مدرک دیپلم ذکر کرده و می گوید: از مجموع ۶۱ هزار و ۲۱۰ متقاضی کسب مهارت در محیط واقعی کار ۹ درصد زنان و ۹۱ درصد مردان هستند.

به گفته رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، آمار عملکرد طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار طی سال ۱۴۰۰ در خوشه آموزشی صنعت‌ ۵۱ درصد، خدمات ۳۴ درصد، کشاورزی ۸ درصد و فرهنگ و هنر ۷ درصد بوده است.