عاقبت لنگه کفش پرحاشیه چه می شود؟

لنگه کفش به سرقت رفته‌ از مجسمه پرویز تناولی که قیمت آن ۴۰ میلیون تومان تخمین زده شده بود و قرار بود با معرفی فردی از سوی هنرمند مجددا ساخته و جایگزین شود، پس از گذشت مدت زمان قابل توجهی، بنا بر اظهارات وکیل تناولی بدون هماهنگی‌ نصب شد و این اقدام انتقادهایی را در پی داشت.

تندیس تناولی، فرزند و مدیر موزه پرویز تناولی در همین راستا به ایسنا گفته بود: «امروز لنگه کفشی که ما نساخته‌ایم و تأیید نمی‌کنیم و لنگه به لنگه است، ناگهان ظاهر شد.»


انتقادهای واردشده از سوی وکلای هنرمند اما یک طرف قضیه است و از دیگر سو لازم بود تا اظهارات مقامات مربوطه درباره این اتفاق را هم جویا شویم. در همین راستا و برای بررسی این مسأله به گفت‌وگو با مجید قادری، معاون فرهنگی و هنری سازمان زیباسازی شهرداری تهران پرداختیم تا اظهارات این مقام مسوول درباره این اتفاق را بشنویم.

قادری  در این زمینه توضیح داد: «پیمانکار پارک خودش احساس کرده که باید اقدام کند و در نتیجه این لنگه کفش را بدون هماهنگی قرار داده است که نه مورد تأیید ما بود و نه مورد تأیید خانم تناولی که با خود استاد نیز در ارتباط هستند؛ بنابراین ما هم دستور دادیم که فورا آن را جمع کنند.»

قادری همچنین در پاسخ به این پرسش که چقدر این اقدام به ناهماهنگی موجود میان ارگان‌ها بازمی‌گردد؟ گفت: «دریافت مجوز در این راستا الزامی بوده و دلیل اصلی‌ که ما دستور دادیم این لنگه کفش جمع آوری شود نیز همین بوده که هماهنگ نکرده بودند؛ چون ما با دختر استاد هماهنگ کرده بودیم و قرار بود فردی را معرفی کنند تا این لنگه کفش را دوباره بسازد.»

او اضافه کرد: «آن شخص نیتش خیر بوده ولی خب به هر حال شاید آشنایی کامل نداشته است و ما دستور دادیم که لنگه کفش جمع شود.»