طرح واکسیناسیون تلاشگران عرصه تولید شرکت نفت ایرانول
قلم‌نیوز:محمد زارع پور اشکذری مدیر عامل گفت: با توجه به اولویت سلامت تلاشگران عرصه تولید و اهمیت بالای حفظ سلامت کارگران و مهندسین این شرکت و همزمان با فراگیری پیک پنجم بیماری کرونا در کشور ، ضمن پیگیری های مستمر انجام شده و همکاری صمیمانه اداره بهداشت شهرری مبنی بر اجرای طرح واکسیناسیون کارگران، مهندسین و پرسنل شرکت ایرانول، طرح واکسیناسیون در شرکت با هدف حفظ سلامت و ارتقای محیط امن کاری آغاز و کلیه پرسنل واجد شرایط طی دو روز دز اول واکسن را دریافت نمودند.

در ادامه وی گفت: با توجه به اینکه وضعیت استانهای جنوبی کشور مدتی است که در شرایط قرمز قرار دارد با هماهنگی انجام شده با پالایشگاه آبادان در حال حاضر بخش اعظمی از همکاران و پرسنل شاغل در پالایشگاه آبادان شرکت نفت ایرانول نیز در حال حاضر دز اول واکسن کرونا را دریافت نموده اند.

محمد زارع پور اشکذری تصریح کرد:‌ حفظ سلامت کارکنان به عنوان سرمایه های ارزشمند سازمان، از رویکردهای اصلی و مهم شرکت نفت ایرانول می باشد . امید است با لطف خداوند متعال و اجرای این طرح و حفظ تمامی پروتکل های ابلاغی از سوی وزارت محترم بهداشت در محیط های تولیدی و اداری بتوانیم قدمی برای حفظ سلامت پرسنل زحمتکش در مقابل ویروس منحوس کرونا برداریم.