اوراق تسه در مسیر ارزانی قرار گرفت
کاهش هزینه وام مسکن برای مجردها
قلم‌نیوز:در بیست و هفتم دی ماه روند ارزانی وام مسکن این هزینه را به کمترین حد خود در دی ماه رساند. روند ارزانی وام مسکن که از یک شنبه هفته پیش آغاز شده بود در روز شنبه ۲۷ دی ماه به کمتر از ۱۵ میلیون تومان برای مجردین رسید. از ابتدای پاییز تا کنون این پنجمین روزی است که هزینه وام مسکن تا این حد ارزان می‌شود.

این تغییر برای وام متاهیلن چگونه بوده و چه حدی را به ثبت رسانده است؟

هزینه وام مسکن

قیمت اوراق وام مسکن نسبت به چهارشنبه با ۲ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش به ۵۲ هزار و ۴۶۰ تومان رسید. این افت قیمت، هزینه اوراق را به کانال ۴۰ هزار تومان نزدیکتر کرد.
سقف وام تعیین شده برای مجرد‌ها ۱۴۰ میلیون تومان و برای متاهلان ۲۴۰ میلیون عدد تعیین شده است، با توجه به آن که به اعتبار هر ورق می‌توان ۵۰۰ هزار تومان وام جهت خرید خانه از وام مسکن اخذ کرد این قیمت برای مجرد‌ها به ۱۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان در ۲۷ دی ماه رسید. یعنی کمتر از ۱۵ میلیون تومان. مرور این رقم در سه ماه اخیر خرید وام مسکن نشان میدهد این قیمت پنجمین روز است که در این بازه زمانی تا این حد ارزان می‌شود. قیمت وام مسکن متاهلین نیز طبق همین محاسبه به ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تنزل پیدا کرد که این ارزانی نیز کم سابقه است.
اما این هزینه با مجموع پولی که متقاضیان در ازای اخذ وام مسکن در طول ۱۲ سال به بانک مسکن باز پراخت می‌کنند مجموع مبلغی است که آن‌ها برای وام مسکن می‌پردازند. با لحاظ کردن هزینه وام مسکن دیگر نرخ سود این وام، ۱۷.۵ درصد نخواهد بود.

نرخ سود وام مسکن

هزینه‌ای که متقاضیان وام برای دریافت مبلغی مشخص می‌پردازند به دو قسمت تقسیم می‌شود.
بخشی از آن پولی است که در ازای دریافت وام مسکن می‌پردازند و بخشی دیگر مبلغ دریافتی وام است که در طول ۱۲ سال با نرخ تنزیلی مشخص باز پرداخت می‌کنند.
محاسبات نشان می‌دهد که نرخ واقعی وام مسکن در روز شنبه بیست و هفتم دی ماه باجود روند نزولی قیم اوراق، اما هنوز تقریبا ۳ واحد درصد از نرخ اسمی آن بالاتر است.
رقم نرخ سود وام مسکن در این روز برای مجردین و متاهلین ۲۰.۳۱ درصد برآورد شده و نسبت به روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۰.۱ واحد درصد کاهش پیدا کرد.

هزینه کل وام مسکن در طول ۱۲ سال

نرخ سود موثر به این معناست که افراد در طول ۱۲ سال معادل این سود مبلغی بیشتر از وامی که در ابتدا اخذ کرده‌اند را بایستی به بانک برگردانند. در همین خصوص نهایتا خالص هزینه‌های مجردینی که در روز بیست و هفتم دی ماه برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه اقدام کرده و باید آن را در طول ۱۲ سال به بانک باز پرداخت کنند نسبت به چهارشنبه هفته پیش (آخرین موعد برقراری بازار خرید اوراق مسکن تا پیش از امروز) نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده و برابر با ۱۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.

این رقم برای متاهلین ۳۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده و نسبت به موعد قبلی فروش ۱ میلیون تومان ارزانتر است.

منبع: اقتصاد نیوز