«بو‌علی سينا» بورسی می‌شود
پتروشيمي بوعلي از زيرمجموعه‌هاي شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس است كه در نوزدهم آذر در بورس عرضه اوليه مي‌شود.
عرضه اوليه سهام پتروشيمي بوعلي سينا 
اين پتروشيمي 36 هزار هكتاري با شانزده سال قدمت، حلقه اصلي زنجيره تامين صنايع توليد پليمرها و شوينده ها و تنها توليد كننده مشتقات سوختي در كشور است.
پتروشيمي بو علي در نيمه اول امسال، نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزايش توليد قابل توجهي داشته است.