کیش نیمه تعطیل شد
کیش نیمه تعطیل شد
به گزارش قلم نیوز، تعطیلی کلیه مراکز، مجموعه‌های گردشگری و تفریحی شامل جنگ‌ها، موسیقی زنده رستوران‌ها، کلوپ های تفریحات دریایی، بولینگ، پارک دلفین‌ها، مجموعه تاریخی کاریز، شناورهای تفریحی و باشگاه‌های ورزشی به مدت ١۴ روز

تمامی بازارها به جز بازارهای تهیه ارزاق عمومی فقط تا ٢١:٣٠ باز هستند 
کیش نیمه تعطیل شد