ادعای زاکانی: اکبر طبری در گروهک منافقین فعالیت می‌کرد
 قلم‌نیوز: در صفحه شخصی‌اش در توئیتر نوشت: «ابتدای انقلاب، اکبر طبری به دلیل فعالیت در گروهک منافقین دستگیر و زندانی شد اما بعد از آزادی با ساده‌انگاری عده‌ای فرماندار شهرستان نور مازندران شد و سپس با رابطه وارد نهاد قضایی گردید و با زبان بازی پله های ترقی و خیانت را یکی بعد از دیگری طی نمود. امان از نفوذ و غفلت»

ادعای زاکانی: اکبر طبری در گروهک منافقین فعالیت می‌کرد