با هدف توسعه صنعت گوهرسنگ ها انجام می شود؛
آیین افتتاح بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در استان اصفهان با حضور غریب پور؛ امروز
به گزارش قلم نيوز و به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی برای نخستین بار است که در استان اصفهان راه اندازی می شود.
ایمیدرو، استراتژی توسعه صنعت گوهرسنگ ها را با تشکیل کارگروه بهینه سازی این صنعت از سال ۹۸ کلید زده است.