جدیدترین قیمت‌ها در بازار مسکن تهران
قلم‌نیوز:  بررسی تازه‌ترین آپارتمان‌های فایل‌شده نزد بنگاه‌های ملکی نشان می‌دهد اغلب این آپارتمان‌ها کهنه‌سازند و حتی سهم جالب توجهی از آنها آپارتمان‌های ۲۰ سال ساخت به بالا هستند.
جدیدترین قیمت‌ها در بازار مسکن تهران
منبع:دنیای اقتصاد