قیمت سکه و قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۹+جدول
قیمت سکه و قیمت دلار امروز
تغییرقیمت نوع
(-۰.۰۳%) -۵۰۱۶۸,۰۰۰دلار
(-۰.۰۱%) -۲۰۱۸۲,۰۹۰یورو
(-۰.۰۱%) -۳۰۲۰۵,۱۳۰پوند
(-۰.۰۲%) -۱۰۴۶,۴۱۰درهم امارات
(۰.۷%) ۵۰۰,۰۰۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰سکه بهار آزادی
(۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰۷۱,۷۱۰,۰۰۰سکه طرح جدید
(۲.۲۶%) ۸۵۰,۰۰۰۳۷,۶۵۰,۰۰۰نیم سکه
(۱.۶۹%) ۳۵۰,۰۰۰۲۰,۶۵۰,۰۰۰ربع سکه
(۰.۷%) ۷۰,۰۰۰۹,۹۵۰,۰۰۰سکه گرمی
(-۰.۰۳%) -۲,۰۰۰۷,۰۶۹,۰۰۰گرم طلای 18
(-۰.۰۳%) -۳,۰۰۰۹,۴۲۵,۰۰۰گرم طلای 24
(۰.۰۳%) ۱۰,۰۰۰۳۰,۶۳۰,۰۰۰مثقال طلا
(۰.۰۵%) ۹۰۱,۷۴۳.۰۲انس طلادلار
(-۰.۰۳%) -۲۵۸۲۱.۴۵پلاتیندلار
--۱۷.۰۷انس نقرهدلا