فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری( عام) در بانك كشاورزی
به گزارش قلم نيوز و به نقل از روابط عمومی بانك كشاورزی، این اوراق با نرخ سود علی الحساب سالانه 18درصد از طريق شعب اين بانك در سراسر كشور در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.

براساس اين گزارش،گواهی سپرده مذكور یکساله و سود آن به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

اين گزارش می افزايد،نرخ بازخريد قبل از سررسيد این اوراق،سالانه10درصد محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.