ضرغامی: دولت را از مجلس یازدهم نترسانید!
 سیدعزت الله ضرغامی فعال سیاسی در توئیتی نوشت:

« دولت را از مجلس یازدهم نترسانید! مجلس محل گروکشی نیست. مجلس، آداپتور وصل و مفاهمه دو قوه دیگر با هم است. از اولویت‌های مجلس آینده، تقویت مدیریت‌های کارآمد در قوه مجریه از طریق اصلاح رویه‌ها و تحول در روش‌های نظارتی قوه قضاییه است. »