قدردانی قائم مقام بانک مرکزی از بانک کشاورزی
به گزارش قلم نيوز و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این نامه با اشاره به نقش حیاتی عملیات بازار باز در سیاست گذاری بانک مرکزی و توجه به همیاری و همراهی شبکه بانکی در مدیریت مطلوب این بازار، از کارگزاری بانک کشاورزی برای آموزش معامله گری اوراق بهادار به همکاران بانک مرکزی قدردانی و تشکر کرد.