فرهاد فنودی عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک کشاورزی شد
به گزارش قلم نيوز و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این حکم آمده است: « به استناد ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 3 آیین نامه اجرایی آن و بنا به پیشنهاد دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و نماینده وزیر در ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به موجب این حکم به عنوان «عضو اصلی شعبه دوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک کشاورزی» به مدت سه سال منصوب می شوید.

 امید است با اتکال به خداوند متعال درجهت تحقق اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و در جهت انجام وظایف خطیر و مهم خود، همکاری لازم با دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و نماینده وزیر در ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری داشته باشید.

توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسئلت می نمایم.»