وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خطاب به روابط عمومی های این وزارتخانه: با شفافیت با مردم سخن بگویید
به گزارش قلم نيوز و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست سراسری روابط عمومی های این وزارتخانه اظهار داشت: امید اجتماعی و توجه به سرمایه اجتماعی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
توجه به افزایش اعتماد عمومی در جامعه و استفاده از فرصتها
وی افزود: توجه به رضایت مندی مردم به افزایش اعتماد عمومی در جامعه منجر خواهد شد. اگر کارهای انجام شده درست به مردم منتقل شود رضایتمندی افزایش می یابد. ما در وزارتخانه ای کار می کنیم که تقریبا به گستره ایران مخاطب دارد و ارتباطات بسیار گسترده و وسیع است. بنابراین استفاده از فرصتها یک مزیت است. هنر ما باید استفاده از ظرفیت های مجموعه و ایجاد هم افزایی باشد.
وی پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی ها در استانها را یک اقدام بسیار ارزشمند دانست و گفت: با تشکیل این شورا در استانها می توان در مسیر تحقق برنامه ها گام برداشت.
شریعتمداری افزود: تمرکز گرایی در فعالیتهای مربوط به حوزه اطلاع رسانی ،  تبلیغات و موضوعات  فرهنگی  بسیار مهم است و  روابط عمومی وزارت خانه و همه سازمانهای تابعه باید به عنوان یک کل منسجم و یک پیکر واحد برای انجام فعالیتهای اخلاق مدار هدایت شود .
وی دفاع از حریم سازمان را از سوی روابط عمومی ها با اهمیت ارزیابی کرد و گفت : باید از حریم سازمان با قوت دفاع شود .
وی افزود : انتقادات را باید درست شنید و درباره آن درست عمل کرد . اگر ناصحیح بود پاسخ فعال ، دقیق و روشن بدهید و اگر غط بود از حریم سازمان دفاع کنید. بی تفاوتی نسبت به حریم دستگاه و سازمان غیر قابل قبول است .
روابط عمومی ها باید زبان گویای مردم در مجموعه و سازمان باشند
شریعتمداری گفت : روابط عمومی ها با رصد فضای اجتماعی جامعه باید زبان گویای مردم در مجموعه و سازمان خود باشند .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: باید کم شنوایی و ناشنوایی سیستماتیک از مجموعه نظام اجرایی کشور برچیده شود و روابط عمومی ها پیشتاز و طلایه دار این جریان باشند .
وی  با بیان اینکه روابط عمومی ها باید درست بشنوند و درست ببینند افزود : برقراری ارتباط مدیران با گروه های اجتماعی یکی از وظایف مهم روابط عمومی ها است . در همین ارتباط مسئولیت برقراری ارتباط گروههای اجتماعی یعنی مخاطب عام و خاص با مدیران سازمانها برعهده روابط عمومی ها است.
وی گفت : تعیین تصمیمات و سیاستگذاری ها بر مبنای واقعیت های موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وظیفه اصلی است .
وی گفت : عامل اصلی ایجاد مفسده  در حوزه فعالیتهای اخلاقی عدم برخورداری از عدالت در جامعه است. لذا خاستگاه  مهم ما در نظام اسلامی و در این وزارتخانه تحقق عدالت اجتماعی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود : شنیدن دقیق ، دیدن درست همه واقعیت هایی که در جامعه می گذرد با انتقال اطلاعات برای حوزه هایی که نیاز به تصمیم گیری دارند بر عهده روابط عمومی ها است. بنابراین برای داشتن یک سازمان قوی روابط عمومی ها باید فعالانه عمل کنند .
شفافیت باید در عمل باشد و نه در شعار
وی به یکی از مهمترین شاخص های افزایش اعتماد اجتماعی و  سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت : شفافیت باید در عمل باشد و نه در شعار  و باید در همه امور شفافیت داشته باشیم . شفافیت موضوع پایه ای  است . با آمدن شفافیت فساد از در دیگر خارج می شود ،   با شفافیت با مردم سخن بگویید و ارتباطتان را با مردم و مخاطبان عام و خاص تقویت کنید.
شریعتمداری ، روابط عمومی ها را به مجرای اصلی انتقال اطلاعات واقعی جامعه به مدیران و از بین بردن ضعفها بر اساس سلسله مراتب عنوان کرد و افزود : پاسخگویی به شبهات به زبان روز و از ابزارهای مختلف مثل شبکه های اجتماعی  از جمله وظایف روابط عمومی ها است و این موضوع  در حوزه عمل مناطق و استانها قابل انجام است .
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارتقای جایگاه روابط عمومی ها را در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تاکید قرار داد و گفت : باید سطح مدیر روابط عمومی در استانها در سطحی باشد که در ارتباط مستقیم با مدیر و یا رییس سازمان باشد  تا از این  طریق  مدیران روابط عمومی بتوانند از کارایی لازم برخوردار شوند .
شریعتمداری  همچنین توجه به موضوعات اخلاقی را یکی از ارکان مهم در حوزه روابط عمومی های عنوان کرد و گفت : رابطه درست با جامعه خبری و رسانه ای کشور امری ضروری است که باید بیش از پیش بدان توجه داشت .
وی در همین زمینه راه اندازی شورای عالی اطلاع رسانی را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همین رویکرد عنوان کرد و گفت : مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و فاه اجتماعی ، مرکز فرماندهی ، هماهنگ کننده  نظارت کننده بر فعالیتهای روابط عمومی های مجموعه این وزارتخانه در سراسر کشور خواهد بود و به عبارت دیگر مسئول واکنش سریع به اخبار و مسئول ایجاد هارمونی و هماهنگی بین فعالیتهای خبری و رسانه ای و تبلیغی وزارت خانه است.