خدمت جدید بانک کشاورزی برای استعلام و پرداخت قبوض همراه اول از طریق شماره تلفن همراه
 به گزارش قلم نيوز روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حذف قبوض کاغذی و حمایت از منابع طبیعی کشور، امکان استعلام و پرداخت قبوض همراه اول از طریق شماره تلفن همراه را در سرویس‌های پرداخت قبض حسابی و کارتی در سامانه اینترنت بانک (با لاگین- بدون لاگین ) ایجاد کرده است .