رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران:
اختصاصی قلم/ بالابودن تعرفه ها، قاچاق موبایل را سودآور کرده است
بالابودن تعرفه ها، قاچاق موبایل را سودآور کرده است

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درمورد واردات چمدانی و مسافری گوشی های موبایل گفت: قاچاق درهرصورت آسیب های جدی به پیکره نظام اقتصادی هر کشوری وارد می کند و متاسفانه هم درواردات و هم درصادرات دچار این بحران هستیم که آثار آن در اوضاع اقتصادی کشور و ضربه به واردکنندگان قانونی به خوبی قابل مشاهده است. 

فریال مستوفی افزود: واردات چمدانی و مسافری گوشی های همراه مدتی است که با روش های مختلف توسط افراد سودجو رخ می دهد و همچنان هم ادامه دارد و از آنجایی که سودجویان تعرفه های بازرگانی، مالیات ارزش افزوده و دیگر هزینه های گمرکی را پرداخت نمی کنند درنتیجه اجناس را دربازار با قیمت بسیار پایین تری می فروشند و همین سودای قیمت باعث ضربه خوردن به کسب وکارهای سالم و قانونی می شود . 

او بیان کرد: متاسفانه شرایط به گونه ای شده است که قانون مدارها در تله رقابت ناسالم قاچاقچیان به ناحق گرفتار می شوند و متاسفانه دولت هم اراده ای برای کنترل و پیشگیری از این وضعیت ندارد درحالیکه تعداد سازمان های نظارتی درکشور بسیار زیاد است اما حجم گسترده ای از قاچاق درکشور انجام می شود و این جای تعجب دارد که چطور نمی توان جلوی آن را گرفت. 

رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران گفت: آشفتگی دربازار موبایل هنوز هم ادامه دارد و حتی طرح رجیستری هم نتوانست این بازار آشفته را آرام کند به طوریکه همچنان قاچاق گوشی ادامه دارد و این امر نارضایتی مردم و کسب وکارهای سالم قانون مدار را به دنبال داشته است. 
مستوفی ادامه داد: قرار بود هرشخصی بتواند یک گوشی با خود بیاورد و آن را رجیستر کند که این طرح از همان اول شکست خورد و با نارضایتی عموم مردم مواجه شد که به نظر می رسد تنها راه مبارزه با قاچاق نه وضع تعرفه های سنگین و نه اعمال محدودیت های بیشتر است بلکه باید تجارت آزاد شکل بگیرد تا برای قاچاقچی آوردن جنس صرفه اقتصادی نداشته باشد. 

رییس کمیسیون بازار پول اتاق تهران معتقد است: بالابودن تعرفه ها باعث می شود که قاچاق برای واردات سودآور شود به عبارت دیگر چنانچه تعرفه ها کاهش یابد انگیزه اقتصادی سودجویان کم می شود یا اینکه می توان به جای آنکه سوبسید را به واردکنندگان بدهند به مصرف کنندگان اختصاص دهند دراین صورت است که تخلفات کمتر خواهد شد . 

فریال مستوفی به عدم امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان استارت آپی اشاره کرد و گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی خصوصا کارآفرینان حوزه اقتصاد دیجیتال با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می کنند برای مثال سرمایه گذاران داخلی این بخش کمتر احساس امنیت می کنند و ترجیح می دهند درحوزه های دیگر سرمایه گذاری کنند البته این بدان علت است که اقتصاد در وضعیت رکود به سرمی برد که البته با حمایت از این کسب وکارها می توان درشرایطی که درآمد کشور پایین آمده است به اقتصاد کمک کرد. 

عضو اتاق تهران بیان کرد: متاسفانه امنیت درسرمایه گذاری وجود ندارد و بخشنامه های ناقص و نبود برنامه ریزی مدون باعث می شود که درمواجهه با مشکلات اقتصادی ضعیف عمل شود.