مدیرعامل بیمه آسیا:
امسال ۵۳۰۰۰میلیارد ریال حق بیمه تولید خواهیم کرد

مسعود بادین در این نامه با اشاره به نامه شرکت بورس اوراق بهادار و لزوم اجرای مفاد ماده ۱۷ مکررا دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران  مبنی بر ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی، متن 11 سوال مطرح شده از سوی سهامداران و پاسخ های آنها را ارائه کرده است.

مدیرعامل بیمه آسیا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به در جریان بودن ارزشگذاری دارایی ها به منظور افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، برآورد شرکت از ارزش روز دارایی های ثابت( ارزش دفتری حدود ۴۷۵ میلیارد تومان ) چقدر است، اظهار داشته است: این شرکت به منظور افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود، صرفا در بخش عرصه با کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکاتباتی را انجام داده است که به محض حصول نتیجه و تعیین ارزش جاری دارائی های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در این نامه و در پاسخ به سوال سهامداران، فهرست دارایی های مورد تجدید ارائه و مشخصات آنها را اعلام کرده است.

بادین در پاسخ به این سوال که آیا شرکت قصد و استراتژی لازم جهت افزایش سهم بیمه نامه عمر و پس انداز در پورتفوی بیمه ای خود را دارد؟ تاکید کرد: بیمه آسیا در راستای بهبود سهم بیمه های عمر و پس انداز، اقدام به تاسیس مجتمع فروش بیمه های عمر و پس انداز کرده که امید است نتیجه فعالیت های صورت گرفته در ترکیب پورتفوی شرکت، نقش شایسته ای را ایفا کند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شرکت برنامه لازم برای بهبود وضعیت مطالبات و افزایش منابع در دسترس خود از این طریق دارد؟ ادامه داد: امید است با تشکیل کمیته وصول مطالبات و فعال کردن بخش های حقوقی شرکت، شاهد بهبود وضعیت مطالبات شرکت باشیم.

مدیرعامل بیمه آسیا این سوال که آیا شرکت قصد افزایش سهم سرمایه گذاری در سهام در پورتفوی سرمایه گذاری خود را دارد را نیز بی پاسخ نگذاشته و افزوده است: شرکت با تشکیل کمیته سرمایه گذاری نسبت به رصد بازار سرمایه اقدام و در چارچوب آیین نامه ۹۷ شورای عالی بیمه، تصمیمات متناسب با شرایط بازار را اخذ می کند.

وی همچنین درباره پیش بینی حق بیمه خالص صادره شرکت در سال ۱۳۹۸ افزوده است: حق بیمه پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۸ طبق گزارش تفسیری دوره سه ماهه اول سال مذکور ، مبلغ 53 هزار میلیارد ریال است.

بادین درباره میزان سودآوری بخش سرمایه گذاری در سه ماهه نخست ۱۳۹۸ نیز اعلام کرده که میزان سودآوری بخش سرمایه گذاری سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ براساس صورت های مالی منتشر شده است