در استان خوزستان و با حضور معاون دیوان عدالت اداری؛
نشست نحوه صدور آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف و نظریه‌های کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر احراز مشاغل سخت و زیان آور برگزار شد
به گزارش قلم نيوز و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، نشست آموزشی یکروزه ای با عنوان نحوه صدور آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف و همچنین نظریه های کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی احراز مشاغل سخت و زیان آور با حضور معاون قضایی دیوان عدالت اداری در حوزه کار و تأمین اجتماعی، معاون دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان ، اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و کمیته بدوی و تجدیدنظر ، روسای گروه های اداره حسابهای انفرادی و بازنشستگی سخت و زیان آور و جمعی از کارشناسان اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان برگزار شد.

در این نشست آموزشی، سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان با تاکید بر اینکه هیات های تشخیص نماد حضور شرکای اجتماعی و مظهر پاسخگویی و وجدان عمومی در اجرای قوانین تأمین اجتماعی هستند،گفت : با توجه به ماده 157 قانون کار هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد .

مرعشی افزود: در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

وی همچنین به ماده 148 قانون کار اشاره و تصریح کرد : دقت نظر ، اهتمام و نگاه کارشناسانه به موضوعات کارگری و کارفرمایی و دستیابی به احقاق حق بیش از پیش نیاز می شود و باید به این نکته توجه داشت که سازمان تأمین اجتماعی صندوقی بین النسلی است و سرمایه های آن متعلق به شرکای اجتماعی و واقعی آن است.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین رحیم باقری زیاری معاون قضایی دیوان عدالت اداری در حوزه کار و تأمین اجتماعی ضمن تشریح اهداف برگزاری این نشست آموزشی با تاکید بر لزوم تعامل حوزه های کار و تأمین اجتماعی گفت: این نشستها در راستای آسیب شناسی و اقدامات پیشگرانه و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از افزایش دعاوی با موضوعات جدید و نیز کاهش دعاوی در موضوعات جاری مطروحه در دیوان عدالت برگزار می شود.

وی همچنین ضمن تبیین موضوعات و چالش های موجود در آراء صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استانی در پانل پرسش و پاسخ همراه با دیگر قضات ، به سوالات و پرسشهای اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استانی پاسخ گفت.

همچنین شهاب اسدی معاون نظارت و امور راهبردی دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، هدف از برگزاری این نشست آموزشی را بهره برداری از رهنمودها و تشخیص و حل اختلاف میان ادارات کار و کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور برشمرد و تصریح کرد : ایجاد تعامل بیش از پیش بین سازمان تأمین اجتماعی و ادارات کار در استانها و هیاتهای مذکور بمنظور انجام رسیدگی دقیق تر و سریع تر و مستندتر به شکایات مطروحه و در نهایت حفظ و صیانت ازحقوق بیمه شدگان ، کارفرمایان و صندوق تأمین اجتماعی است.

اسدی در این نشست به تشریح برخی آراء هیات عمومی و تبیین دستورالعمل موضوع ماده 148 قانون کار پرداخت و افزود: معاونت نظارت و امور راهبردی دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی آمادگی دارد تا پاسخگوی سوالات بیمه شدگان ، کارفرمایان ، بازنشستگان ، کارکنان و دیگر مخاطبان سازمان باشد.