روش درمانی جدید برای آسیب‌های ریه، کبد و متاستاز سرطان کشف شد
به گزارش پایگاه خبری مدیکال اکسپرس، بر اساس آمار از هر ۱۸ مرگ در کانادا، یکی به دلیل عفونت خون یا «سپسیس» رخ می‌دهد.
سپسیس زمانی رخ می‌دهد که بدن با عفونت شدید مبارزه می‌کند. در این حالت سیستم ایمنی برای حذف عفونت، تعداد زیادی گلبول سفید به محل عفونت ارسال می‌کند. مبارزه بین سیستم ایمنی و عامل عفونی منجر به بروز التهاب می‌شود. مشکل از جایی شروع می‌شود که گلبول‌های سفید جریان خون را ترک کرده و برای حذف التهاب وارد بافت می‌شوند. در این حالت تجمع بیش از اندازه گلبول‌های سفید در بافت‌هایی مانند ریه به آسیب بافت و گاهی مرگ منجر می‌شود.
بر اساس این مطالعه، بسیاری از بیماران به دلیل واکنش سیستم ایمنی به بیماری، جان خود را از دست می‌دهند.
مکانیسمی مشابه در متاستاز سرطان نیز وجود دارد و بیشتر آمار مرگ و میر ناشی از سرطان به دلیل متاستاز است.
محققان دانشگاه کالگری دریافتند یک مولکول در هر دو فرآیند، یعنی متاستاز سرطان و واکنش سیستم ایمنی به التهاب ریه،‌ وجود دارد. به این منظور دیواره عروق خونی ریه مورد بررسی قرار گرفت؛ چرا که محققان معتقد بودند سیگنالی وجود دارد که باعث می‌شود سلول‌های سرطانی و گلبول‌های سفید متوقف و در بافت تجمع یابند. در ادامه دریافتند که به محض بروز التهاب، یک مولکول با گلبول‌های سفید ترکیب می‌شود و به این سلول‌ها کمک می‌کند که از جریان خون خارج شده و وارد بافت شوند. به این صورت مکانیسم ورود گلبول‌های سفید و عامل اصلی بروز سپسیس کشف شد. محققان سپس به دنبال مکانیسمی بودند که این مولکول را غیر فعال و مانع از ترکیب آن با گلبول‌های سفید شوند. سپس یک مولکول دارویی ساخته شد که مانع از اتصال مولکول مورد نظر با گلبول‌های سفید می‌شود.
نتایج ارزشمند این مطالعه نه تنها در مورد درمان آسیب‌های ریوی ناشی از واکنش سیستم ایمنی کاربرد دارد، بلکه در مورد آسیب‌های کبدی نیز پاسخگوست و می‌تواند درمانی برای متاستاز سرطان باشد.