انجمن‌های علمی به یاری دانشگاه‌های نسل سوم می‌شتابند
دکتر محمدرضا سمائی مشاور معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به رویکرد جدید متولیان امر آموزش عالی در کشور مبنی بر بروز رسانی و هدایت دانشگاه‌ها جهت تبدیل به نسل سوم دانشگاه ها، جلسات متعدد و رایزنی های زیادی با متولیان امر انجام شد.

وی ادامه داد: یکی از تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات، استفاده از پتانسیل انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه بود تا از طریق توان بالای علمی و اجرائی این نهادهای دانشجویی، سرعت این روند را بهینه نمائیم.

 عضو هیئت علمی دانشگاه اظهار داشت: بر اساس تعاریف موجود از دانشگاه نسل سوم، منبعد سیاست دانشگاه بر ایجاد کارآفرینی و درآمدزایی بنا شده و البته محوریت این سیاست، فرد دانشجو می باشد.

سمائی با اشاره به این موضوع که پایه هر دانشگاه نسل سوم، پرورش و تربیت دانشجوی کارآفرین می باشد افزود: هدف از ایجاد این دانشگاه ها در کنار مهارت آموزی، هدایت دانشجو جهت کسب درآمد از طریق دانش می باشد و در واقع در این مراکز آموزش عالی، دانشجو مهارت کسب درآمد را از دانش تخصصی خود   می آموزد.

این استاد بهداشت محیط دانشگاه بیان کرد: بر این منوال، با توجه به تغییر کلی رویکرد دانشگاه ها، با ارائه دوره های آموزشی تخصصی، دانشجو با ترغیب به ایده پردازی و تغییر نگرش نسبت به توانمندی های شخصی و موقعیت شغلی آینده خود یاد می گیرد که چگونه در رشته خودش کارآفرینی نموده و به کسب درآمد بپردازد.

سمائی خبر داد: بر اساس مصوبات جلسات برگزار شده، برای هر انجمن علمی یک واحد کار آفرینی تعریف شده و از هر انجمن، یک نفر به عضویت شورای مرکزی دانشجویان کار آفرین انجمن‌های علمی در می آید.

به گزارش مفدا، وی از برگزاری هفتگی نشست های این شورا خبر داد و گفت: در دانشگاه های نسل سوم، علاوه بر آموزش و پژوهش هدفمند، سیاست‌ها به گونه ای طراحی می شوند که در خروجی این دانشگاه‌ها ما شاهد تولید کار آفرینی، تولید سرمایه، ارتقاء امید و نشاط می باشیم.