روشی جدید برای ردیابی حیوانات در طبیعت
روش‌های سنتی برای ردیابی حیوانات شامل برچسب زدن الکترونیکی  روی آن‌ها یا تجزیه و تحلیل مدفوع آن‌ها با ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌ها است که زمان‌، هزینه و انرژی زیادی می‌برد.

حال امید می‌رود که آزمایش جدید مبتنی بر کاغذ به این معنی باشد که متخصصان بتوانند مدفوع حیوانات را بلافاصله در طبیعت و بدون نیاز به انتقال به آزمایشگاه شناسایی کنند.

متخصصان با وارد کردن این کاغذ مجهز به تکنولوژی پیشرفته در مدفوع‌ یا بافت‌های به جای مانده از حیوانات و نوع تغییر رنگ آن می‌توانند همانند تست بارداری، هویت آن حیوان را شناسایی کنند.

متخصصان این کاغذ را  در پلنگ‌های برفی هیمالیا مورد آزمایش قرار داده و موفقیت آن را روی این حیوانات به تایید رسانده‌اند. در حال حاضر این تکنیک در حال آزمایش بر روی حیوانات دیگر از جمله گوزن شمالی و گربه‌سانان بزرگ مانند ببر و جگوار است.

این آزمایش می‌تواند برای ردیابی پیشرفت و شمارش ورود مجدد حیوانات به مناطقی مشخص مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال این آزمایش می‌تواند برای ارزیابی بازگشت گرگ‌ها به اروپا و قادر ساختن کشاورزان برای تشخیص این که آیا دام‌هایشان مورد حمله آن‌ها قرار گرفته‌اند یا خیر، مورد استفاده قرار گیرد.

این تکنیک می‌تواند برای آزمایش هر گونه‌ای حتی گونه‌های گیاهی و هر بافتی که شامل DNA باشد از جمله مدفوع، پوست و استخوان مورد استفاده قرار گیرد.

بنا بر گزارش اسکای نیوز، این آزمایش‌ها می‌تواند به ردیابی تعداد، مسیرهای مهاجرت، شناسایی مثبت گونه‌های خاص و حتی تمایز بین محصولات قانونی و غیرقانونی حیوانات کمک کند.