مجوز نمایش برای دو فیلم صادر شد
 به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ، شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی مجوز نمایش برای دو فیلم:"بی‌وزنی" به تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته،کارگردانی و نویسندگی مهدی فرد قادری و"رویای سهراب" به تهیه‌کنندگی ، کارگردانی و نویسندگی علی قوی تن صادر کرد.