هوای اراک آلوده است
شینا انصاری روز پنجشنبه بیان کرد: هوای شهرهای رشت با شاخص آلودگی ۲۶، گرگان ٣٠، اردبیل ٣٩، ساری ٣٩، ارومیه ۴٢، شهرکرد ۴٧، بیرجند ۴٩ و زاهدان (زابل) ۴٩ در شرایط پاک قرار دارند.

وی اظهارداشت: همچنین هوای شهرهای زنجان با شاخص ۵١، کرمان ۵۶، خرم آباد ۵٨، سنندج ۶١، کرج ۶١، قزوین ۶٣، یزد ۶٩، کرمانشاه ٧٠، همدان ٧٠، بوشهر ٧٢، تهران ٧٣، بندرعباس ٧۵، مشهد ٧۶، اصفهان ٨٠، یاسوج ٨٠، تبریز ٨٧، شیراز ٩۶، قم ٩٩ و اهواز ١٠٠ در شرایط سالم یا قابل قبول قرار دارند.

انصاری درباره وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته گفت: آلاینده‌های مونو اکسید کربن در تهران پاک (۲۴)، دی اکسید گوگرد، پاک (۹)، ازن، پاک (۴۲)، دی‌اکسید نیتروژن، قابل قبول (۶۷)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون، قابل قبول (۵۹)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون نیز در وضعیت قابل قبول (۷۳) قرار دارند.

طبق استاندارهای بین‌المللی شاخص آلاینده‌های هوا در صورتی که زیر عدد ۵۰ باشد، پاک، شاخص بین ۵۰ تا ۱۰۰ سالم یا قابل قبول، شاخص ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس و شاخص ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم رتبه بندی می‌شود.

گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی می‌شود.