بررسی نسبت‌های موسیقی چین و ایران
سمینار نسبت‌های موسیقی چین و موسیقی ایران بر بستر جاده ابریشم، توسط دانشگاه هنر با همکاری کنسرواتوار مرکزی پکن با هدف بررسی نسبت‌های موسیقی چین و موسیقی ایران بر بستر جاده ابریشم روز شنبه ۲۲ تیرماه جاری، ساعت ۱۶:۳۰ با سخنرانی ژوکوان ژاِئو در پژوهشکده هنر دانشگاه هنر واقع در خیابان حافظ ـ خیابان سخایی با حضور اهالی موسیقی و هنرمندان برگزار می‌شود.

ورود برای عموم در سمینار نسبت‌های موسیقی چین و موسیقی ایران بر بستر جاده ابریشم، آزاد است.