قیمت انواع موبایل‌های دوسیمکارته در بازار؟ +جدول
به گزارش قلم، آنچه در زیر می‌آید قیمت جدیدترین انواع موبایل‌های دوسیمکارته در سطح بازار تهران است؛

موبایل دوسیمکارت