شرکت‌های دانش‌بنیان فضاپایه با امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه تقویت شدند
در حاشیه گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ حوزه فضایی که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه میان صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای فراهم آوردن زمینه همکاری‌های سازنده برای حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌ها، کاربردها و خدمات فضاپایه و خدمات مورد نیاز و تعمیق سطح فناوری کشور منعقد شد.

تقویت ارتباط ذینفعان زیست بوم نوآوری فضایی و ایجاد شبکه و خوشه فناورانه و نوآورانه، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌ها و خدمات فضاپایه در صنایع وابسته، تقویت شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان موجود و یا راه‌اندازی شتاب دهنده تخصصی دانش‌بنیان در حوزه فضایی و شناسایی اولویت‌های توسعه فناوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زمینه‌های مناسب صادراتی از موضوعات این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

همکاری برای توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فضایی، تقویت شرکت‌های فضایی، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تحقیق و توسعه و خلق محصولات جدید، ارائه خدمات توانمندسازی و تجاری‌سازی فناوری و اعتبارسنجی شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فضایی از دیگر موضوعات این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.