ارتقاء کارایی الکتروفیلتر هیبرید شرکت سیمان فارس
به گزارش قلم به نقل از روابط عمومی شستا، در راستای ایفاء مسئولیت های اجتماعی شرکت سیمان فارس از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ فارس و خوزستان و شرکت سیمان تأمین شستا، پروژه ارتقاء کارایی الکتروفیلتر هیبرید شرکت سیمان فارس از طریق نوسازی تجهیزات و نصب کیسه های جدید نسوز آغاز شد.
فرایند برنامه ریزی و تأمین قطعات این پروژه با همکاری بهترین تولید کنندگان داخلی از ماه ها قبل تدارک دیده شده و به جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در تولید، همزمان با عملیات تعمیرات اساسی کارخانه، این مهم نیز اجرایی شد.
قابل ذکر است که در این پروژه تمامی کیسه های بگ فیلتر الکتروفیلتر هیبرید تعویض و فیلتر های نسوز با کارایی بالا جایگرین شد.