یک اتفاق عجیب بازار ارز

 به گزارش قلم، امروز هر دلار در صرافی‌ها به قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می شود.

 تاوم ماندگاری قیمت دلار در صرافی ها سبب کاهش قابل توجه فاصله قیمت بازار آزاد و صرافی شده است، بررسی‌ها نشان می دهد بعضا دلالان دلار را حتی به قیمت کمتر از ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان می‌فروشند. هر  دلار در حال حاضر در میدان فردوسی به قیمت ۱۲ هزار و ۷۵۰ فروخته می شود.  در عین حال صرافی ها هر دلار را به قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می کنند.

 قیمت یورو در صرافی ها نیز امروز به ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. هر یور توسط صرافی ها به قیمت ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری می شود.