همسران نمونه مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی تقدیر می شوند

به گزارش قلم به نقل‬ اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، تمام بازنشستگان و مستمری بگیران (از کار افتاده کلی‬ ‏‏‏‏‏‏- همسر بازمانده) اعم از زن و مرد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی می توانند تا روز چهارشنبه ۲۶ تیر با مطالعه شاخص ها و فرم های فراخوان که در سایت سازمان سازمان تامین اجتماعی منتشر شده است، برای ثبت نام اقدام کنند.
‏‏شاخصهای مندرج در فرم‬ های فراخوان مربوط به سه گروه بازنشسته، همسر بازمانده، ازکارافتاده کلی نمونه از طریق سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی به آدرس tamin.ir قابل رؤیت و بهره برداری است.
‏‏ متقاضیان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۶‬ تیرماه فرصت دارند تقاضای خود را برای شرکت در فراخوان به همراه تمامی مدارک مربوطه، به شعب تأمین اجتماعی، کانون های بازنشستگی، مدیریت های درمان (مراکز درمانی تحت پوشش) یا ادارات کل تأمین اجتماعی استانها ارائه کنند.
مراسم تقدیر از بازنشستگان، همسران بازمانده، از کارافتادگان کلی نمونه سازمان تامین اجتماعی همزمان با فرارسیدن روز ۲۵ ذی الحجه مصادف با پنجم شهریور ماه برگزار می شود و در این مراسم ۱۰ نفر از نمونه های یادشده در حوزه کارگران بازنشسته و پنج نفر از نمونه های حوزه همکاران بازنشسته سازمان با حضور مسئولان عالی رتبه این سازمان در جشن کشوری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۴۲ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، در حال حاضر ۶۰ نوع خدمت بیمه‌ای و درمانی به صورت غیرحضوری به افراد زیرپوشش ارایه می‌دهد. این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه‌ای و درمانی است و ۳۵۶ بیمارستان و درمانگاه تأمین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می‌کند.


بخش بیمه‌ای این سازمان دارای ۴۸۰ شعبه در سراسر کشور است و خدمات بیمه‌ای از طریق این واحدها به جامعه تحت پوشش ارایه می‌شود. همچنین برای تسهیل امور و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات تأمین اجتماعی، شعب اقماری و کارگزاری‌های این سازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به شعب، مشغول فعالیت هستند.

اکنون سه میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند هستند.