حمایت از کارآفرینان ایرانی خارج از کشور که با دانشگاه شهید بهشتی همکاری کنند
 تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه شهیدبهشتی و مرکز تعاملات علم و فناوری بین‌المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای حمایت از متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور که به عنوان پژوهشیاران پسا دکتری در دانشگاه فعالیت خواهند کرد، به امضای طرفین رسید.

آیین امضای این تفاهم‌نامه همکاری با حضور دکتر سیدحسن صدوق رئیس دانشگاه شهیدبهشتی، دکتر علی مرتضی بیرنگ رئیس مرکز تعاملات علم و فناوری بین‌المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و دکتر بابک شکری، معاون پژوهش‌وفناوری دانشگاه شهید بهشتی، در تالار شهید شهریاری حوزه ریاست دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد.