در سوم تیر ۹۸
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد / قیمت کدام ارز افزایش یافت؟+ جدول
به گزارش قلم، بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز ثابت ماند، ۱۵ ارز کاهش و ۲۲ ارز افزایش یافت.

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در سوم تیر ۹۸ / قیمت ۲۲ ارز افزایش یافت+ جدول

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در سوم تیر ۹۸ / قیمت ۲۲ ارز افزایش یافت+ جدول

منبع: باشگاه خبرنگاران