پیاز سفید کیلویی چند؟
به گزارش قلم، پیاز سفید کیلویی ۲ هزار و ۹۵۰ تومان در میادین میوه و تره بار به فروش می‌رسد.
 
پیاز سفید کیلویی چند؟