مدیرکل بیمه گری و درآمد بیمه سلامت اعلام کرد
پرداخت ۳هزار تومان برای چاپ و صحافی دفترچه بیمه شدگان

به گزارش قلم، داوود حاج قاسمعلی افزود: بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی، دارای بیمه سلامت رایگان بوده و برای چاپ و صحافی دفترچه بیمه باید ۳ هزارتومان هزینه پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: همچنین بیمه شدگان صندوق بیمه ایرانیان باید تعرفه مصوب دولت را پرداخت کرده که این تعرفه از ابتدای سال جاری اعمال می‌شود.

مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت به افراد دارای سن قانونی به صورت خانوار دفترچه درمانی اختصاص می‌دهد.