قیمت خانه های معامله شده تهران در هفته اول خرداد/جدول
به گزارش قلم، ریزش شدید حجم معاملات در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته، نبض بازار مسکن را رو به افول توصیف می‌کند.