مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
رویکرد صندوق بازنشستگی خروج از بنگاه‌داری است

به گزارش قلم، سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جدیدترین توییت خود اولویت جدید اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری را اینگونه اعلام کرد و گفت: به طور یقین اولویت اصلی و تلاش اصلی این صندوق، خروج از بنگاه داری زیان ده است.

رویکرد صندوق بازنشستگی خروج از بنگاه‌داری است