ردپای نازیها در برزیل برای تکثیر نژاد آریایی واقعیت دارد؟
افسانه شهر کاندیدو، شهر دوقلوها
به کاندیدو گودوی، سرزمین دوقلوها خوش آمدید
به کاندیدو گودوی خوش آمدید، شهری در برزیل، نزدیک به مرز آرژانتین با جمعیت 6934 نفر و البته انباشتگی نژاد آریایی همراه با شهرتی جهانی بابت دوقلوهایش. از همین رو کاندیدو گودوی به‌عنوان سرزمین دوقلوها شناخته میشود. تعداد دوقلوهای متولدشده در این شهر 10برابر میانگین ملی است و همین مسئله توجه متخصصان ژنتیک در دنیا را به این منطقه جلب کرده است. آن‌ها به دنبال یافتن پاسخی منطقی برای این پدیده هستند هرچند محلیهای کاندیدو گودوی داستان دیگری، فارغ از توضیحات علمی برای این پدیده تعریف میکنند. آن‌ها به ردپای جنایتکار جنگی، نازی فراری دکتر جوزف منگله اشاره میکنند و تولد این همه دوقلو در شهر را به واقعهای نحس مرتبط با این پزشک نازی وصل میکنند. 
هر 10 زایمان یک دوقلو!
در سرزمین دوقلوها از هر 10 زایمانی که اتفاق میافتد بیش از یک زایمان منجر به دوقلوزایی میشود. همین تعدد تولد دوقلوها در این منطقه باعث شده تعداد دوقلوهای کاندیدو دوگوی در حدود هزار درصد بیشتر از میانگین جهانی باشد. شهری که با جمعیت بیش از شش هزار نفر بیش از 700 دوقلو دارد. اعداد و ارقام این‌قدر عجیب هستند که داستان دوقلوزایی در این شهر را به یک معمای بزرگ تبدیل کردهاند.
تصویری از نژاد آریایی آلمانی در کاندیدو
چشمان آبی و موهای طلایی دوقلوهای شهر کاندیدو گودوی میتوانند این روزها تجسم زندهای از نژاد آریایی آلمانی در این منطقه باشند. با این حال شهری که ظاهر افرادش شبیه آلمانیهاست در دل برزیل جا خوش کرده. سوالی که این‌جا مطرح میشود این است؛ آیا برای گستردگی آریاییهای آلمانی در این منطقه اقدامات عامدانهای صورت گرفته؟ همین‌جاست که روایتهای محلی جان تازهای میگیرند و در قالب قصهای اعجاب‌انگیز و واقعی شنیدنی میشوند. رد پای پررنگ آدولف هیتلر، رهبر نژادپرست آلمان نازی در این داستان پررنگ می‌شود. روایتها حاکی از آن است، ظاهرا مردی که به او لقب «فرشته مرگ» دادهاند که همان دکتر جوزف منگله است در یک دستکاری ژنتیکی چنین سرنوشتی را برای اهالی کاندیدو گودوی رقم زده است. دکتر منگله مرد بدنام اردوگاه آشویتس بابت آزمایش روی دوقلوها، متهم اصلی این داستان از سوی قریب به اتفاق مردم محلی این شهر است.
دستکاری ژنتیکی به سبک آلمانی
مردم محلی در کاندیدو گودوی داستان را به این ترتیب تعریف میکنند؛ در سال 1960 یکی از بیرحمترین افراد تحت‌سلطه آدولف هیتلر فردی به نام دکتر جوزف منگله با عنوان دامپزشک به کاندیدو گودوی سفر می‌کند. در همین راستا بعضی روایتهای تاریخی داستان حضور دکتر منگله در کاندیدو دوگوی را این‌طور جلو میبرند؛ او بعد از سقوط رایش سوم (آلمان نازی) به برزیل فرار میکند، جایی که بتواند آزمایش‌هاي پزشکی خود را که در تمام طول جنگ جهانی دوم بابت آن‌ها مشهور شد، ادامه بدهد. براساس گفتهها ماموریت دکتر منگله در زمان غلبه آلمان نازی بر این کشور و بسیاری از نقاط جهان خلق هرچه بیشتر نژاد آریایی بوده است. جوزف منگله به انجام آزمایشهای غیر انسانی بر روی دوقلوها شهرت دارد و در عین حال متهم است که باعث مرگ بیش از 400هزار یهودی شده است. از قرار معلوم دکتر جوزف منگله ماموریت داشته تا براساس خواست آدولف هیتلر نژاد برتر آریایی (به زعم و اصطلاح نازیها) را گسترش دهد. 
آزمایش‌های مخوف دکتر منگله
روایتها حاکی از این است که دکتر منگله از ماه می سال 1943 تا زمان پرواز و روبهرو شدن با ارتش سرخ یعنی ژانویه سال 1945 در اردوگاه آشویتس مستقر بوده است. مادامیکه او در کمپ مرگ فعالیتهای خود را پیش میبرده، آزمایشهای مخوفی را بر روی انسانها انجام میداده تا بتواند با اعمال تغییرات ژنتیکی راه تولد دوقلوها را کشف کند. همانطور که پیشتر قید شد همه تلاشها او برای ایجاد راهی مصنوعی جهت تولد دوقلوها با نژاد آریایی بوده که نوعی خوش خدمتی برای هیتلر محسوب میشده. با این حال به نظر میرسد تلاش او برای رسیدن به هدف تا زمانیکه به کاندیدو گودوی سفر کرده نتیجهای نداشته اما در نهایت در این شهر از برزیل او موفق میشود نتیجه سالهای آزمایشهای وحشتناک و البته غیرانسانیاش را در قالب تولد دوقلوها به دست بیاورد. مردمان محلی کاندیو گودوی میگویند در دهه 1960 دکتر جوزف منگله بارها و بارها از این شهر دیدن کرده است. او در ابتدا خودش را به عنوان یک دامپزشک معرفی کرده اما هرچه زمان جلوتر رفته است، او مدعی شده میتواند به درمان زنان این شهر نیز بپردازد. محلیهای شهر مدعی هستند جوزف منگله به زنان ترکیبی از داروها و هورمونها را میداده که نتیجهاش تولد دوقلوهایی بوده که تولد آن‌ها همچنان در شهر کاندیدو گودوی ادامه دارد. 
جورج کاماراسا، مورخ آرژانتینی با مردم محلی کاندیدو گودوی برای نگارش کتاب خود با نام «منگله» گفت‌وگوهای زیادی کرده است. او در این باره مینویسد: «فرشته مرگ در آمریکای جنوبی؛ مردم کاندیدو گودوی پزشک آلمانی را بابت سفرهایش به این شهر و انتخابهای رازآلود یا داروهایش به خاطر میآورند. البته مردم کاندیدو گودوی او را با اسامی متفاوتی خطاب میکنند با این حال وقتی عکس منگله را به آن‌ها نشان می‌دهند همگی واکنش مشابهی دارند؛ آن‌ها میگویند «خودش است!»
با این حال دانشمندان برزیلی تحقیقات بسیاری در این مورد انجام دادهاند و معتقدند این پدیده نزدیک به واقعیت است ژني که سبب تولد دوقلوها میشود در این منطقه بیش از هر جای دیگری وجود دارد. براساس این تحقیقات تمرکز جمعیت دوقلوها در این شهر، با مستقر شدن مهاجران آلمانی زبان و ازدواجهای بین آن‌ها با مردمان محلی ترکیب شده است.
دانشمندان چه میگویند؟ شایعه یا واقعیت؟!
با وجود همه شایعاتی که دراین‌باره بین مردم محلی وجود دارد، همه داستانهایی که البته میتوانند صرفا افسانه و بدون هیچ پشتوانه علمی مطرح شوند از جمله داستان پزشک‌نازی یا ماجرایی مانند وجود مادهای اسرارآمیز در آب این منطقه که منجر به دوقلوزایی میشود، گروهی از دانشمندان میگویند، میتوانند این شایعات طولانی را درباره روایتهای مختلف از تولد دوقلوها در کاندید گودوی رد و انکار کنند. اورسلا ماته، پزشک ژنتیک برزیلی دراین باره میگوید:«مجموعهای از تستهای دیانای از سال 2009 بر روی 30 خانواده در کاندیدو گودوی انجام شده که این آزمایشها نشان میدهد نوعی ژن به‌خصوص در زنانی که فرزندان دوقلو دارند دیده میشود که البته در زنان بدون فرزند دوقلو وجود ندارد. این پدیده ترکیبی از میزان بالایی ازدواج هم نژادها بین جمعیت شهر است که به‌طور کلی به مقدار زیادی از مهاجران آلمانی زبان مربوط میشود.»
براساس گفتههای این محقق آن‌ها شش ژن را در این مسیر آنالیز کردهاند که یکی از ژنهای کشف شده بین جمعیت این منطقه مسئله دوقلوزایی را تايید میکند.
اورسلا ماته اولین دانشمندی بود که به‌طور مستند به ماجرای دوقلوزایی در کاندیدو گودوی پرداخت. در مطالعه‌ای که در دهه 1990 منتشر شد، موضوع دوقلوزایی غیرعادی در این منطقه به میان آمد. این دوقلوزایی بخصوص در روستای سائو پدرو که بخشی از کاندیدو گودوی با جمعیت 350 نفری است بسیار بالا بود. به این ترتیب که از سال 1990 تا 1994، 10درصد از زایمانها در این روستا دوقلو بوده درحالی‌که این میزان در کل کشور برزیل کمتر از یک درصد است. 
تئوریهای افسانهای درباره دوقلوهای کاندیدو گودوی حقیقت دارد؟
شدت بالای دوقلوزایی در منطقه کاندیدو گودوی ارائه تئوریهای عجیب‌وغریب را ممکن کرده است. یکی از همین تئوریها دخل و تصرف جوزف منگله در ژنهاست که پیش‌تر به تفصیل درباره آن توضیح داده شد. منگله در سال 1979 در برزیل درگذشت که این موضوع ثابت میکند او به این کشور سفر کرده، بنابراین داستان بازدیدهای گاه و بیگاهش از کاندیدو گودوی میتواند رنگ حقیقت به خود بگیرد. با این حال دکتر ماته، 6615 مدرک غسل تعمید مربوط به 80 سال پیش را بررسی کرده و براساس همین یافتهها میگوید دوقلوزایی از دهه 1930 یعنی خیلی پیش از دوران منگله هم وجود داشته است. به همین دلیل اورسلا ماته درباره تحقیقات خود میگوید: «در مراحل اولیه تحقیقات ما هرگونه دخالت جوزف منگله در مسئله دوقلوزایی این منطقه رد شد.»
آزمایش آب مرموز کاندیدو گودوی! 
تیم اورسلا ماته، متشکل از 20 محقق همچنین برای اطمینان از صحت‌وسقم همه تئوریهای عجیب روایت شده از سوی مردم محلی سراغ آزمایش آب این منطقه رفتند که به گفته مردمانش آب معدنی مرموزی بوده و دلیل میزان بالای دوقلوزایی در این شهر محسوب میشود. با این حال نتایج تحقیقات روی آب این منطقه هیچ مورد غیرعادی را نشان نداد. 
در عین حال ضمن مطالعه اسناد رسمی غسل تعمیدها دانشمندان تايید کردند بیشترین جمعیت دوقلوها در سائو پدرو بوده که شامل 33 جفت دوقلو از 436 تولد در بین سالهای 1959 تا 2008 میشود که همگی در فاصله یک تا نیم مایلی این منطقه ساکن هستند. 
این تحقیقات اما در سائو پدرو با آنالیز نام خانوادگی و آزمایش ژنتیک روی زنان به پایان رسید. در جمعیتی کوچک از 80 خانواده پیدا کردن زنی که دوقلو نداشته باشد با نسبت خانواده درجه یک به چالشی جدی تبدیل شد.
بر این اساس دانشمندان عقیده دارند ممکن است گروه کوچکی از خانوادههای مهاجر که در روستای سائو پدرو واقع در کاندیدو گودوی زندگی میکنند ژن متفاوتی را با خود به این منطقه آورده باشند. 
دکتر ماته در این باره می گوید: «این به آن معنا نیست که این یک ژن جهانی یا عمومی باشد، چون مثلا اگر ما دوقلوهایی را از نیوزلند بیاوریم و مورد آزمایش قرار بدهیم شاید نتایج متفاوتی از این تحقیق به دست بیاوریم»
با این تفاسیر به نظر میرسد داستان جوزف منگله و آبهای مرموز منطقه کاندیدو گودوی صرفا یک افسانه باشد اما هنوز هم مردم این سرزمین داستان منگله و آزمایشهای غیرانسانیاش را روایت میکنند. شاید زمان دوباره روی قصه پزشک نازی صحه بگذارد و شاید هم دانشمندان با تحقیقات بیشتر راز دوقلوزایی در کاندیدو گودوی را با پشتوانههای علمی قویتری کشف کنند.