سهام عدالت برای سال جدید آزاد می شود
به گزارش قلم نیوز- "فرهاد دژپسند" در پاسخ به این پرسش که برای سال جدید یا پیش از آن چه خبر خوشحال‌ کننده‌ای برای مردم دارید،  اظهار داشت: تلاش داریم تا سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا آن را اگر دوست دارند بفروشند و به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند.