کد خبر: ۴۰۷۷۰
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۴ - ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
پروازهای برنامه‌ای ایرلاین‌های داخلی، در بهمن ماه سال جاری به طور متوسط ۹۹ دقیقه تأخیر داشتند و تهران-کیش لقب پرترددترین مسیر را به خود اختصاص داد.

براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت این شرکت در بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست سه درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر یک درصد افزایش و در ارسال و پذیرش بار و پست ۵ درصدکاهش داشته است. پروازهای داخلی در نشست و برخاست چهار درصد کاهش داشته در اعزام و پذیرش مسافر بدون تغییرمانده و در ارسال و پذیرش بار و پست شش درصد افزایش داشته است. پروازهای بین‌المللی در نشست و برخاست و اعزام و پذیرش ۱۲ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست یک درصد افزایش داشته است.

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست دو درصد کاهش داشته و در اعزام و پذیرش مسافر بدون تغییر و در ارسال و پذیرش بار و پست چهار درصد افزایش داشته است. از این میان پروازهای داخلی نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست سه درصد کاهش داشته، در اعزام و پذیرش مسافر بدون تغییر و در ارسال و پذیرش بار و پست سه درصد افزایش داشته است. همچنین پروازهای بین المللی در نشست و برخاست ۱۱ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۱۴ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۲ درصد افزایش داشته است.

در بهمن ماه ۱۴۰۱ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اصفهان، بندرعباس، اهواز، تبریز و قشم انجام شده است؛ از این میزان حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، بندرعباس، اصفهان، اهواز، تبریز، قشم و خلیج فارس (عسلویه) انجام شده است؛ همچنین حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین‌المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز انجام شده است.

میانگین تاخیر پروازهای بهمن به ۹۹ دقیقه رسید

تهران-کیش پرتقاضاترین مسیر پروازی شد

مسیر مهرآباد به کیش در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با تعداد ۶۵۷ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی بوده اما بیشترین مسافر در مسیر مهرآباد به مشهد جابه‌جا شده است؛ این در حالی است که در ماه‌های گذشته مسیر تهران -مشهد همواره پرترددترین مسیر را به خود اختصاص می‌داد. در میان پروازهای بین‌المللی هم مسیر نجف به مشهد با تعداد ۱۳۹ پرواز، پرترددترین مسیر و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده است.

کاهش یک درصدی پروازهای تاخیردار

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه‌ها، نام ۲۰ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، مجموعا ۱۳ هزار و ۹۰۸ پرواز را انجام داده‌اند و ۶۲۷۴ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته‌اند؛ میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار، ۶۲۱ هزار و ۷۰۹ دقیقه معادل ۱۰ هزار و ۳۶۱ ساعت و ۴۳۲ روز بوده که ۴۵ درصد پروازها را شامل می‌شود؛ این در حالی است که در دی ماه، ۴۶ درصد پروازها تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه داشتند؛ البته در مقایسه با آمار ماه‌های قبل، همچنان پروازهای تاخیردار، عدد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

میانگین تاخیر پروازهای بهمن به ۹۹ دقیقه رسید

متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در بهمن ماه به ۹۰۰ دقیقه رسید و نسبت به دی‌ماه، یک دقیقه کاهش یافت؛ همچنین به ترتیب ۹ ایرلاین‌های آتا ایر، کارون، تابان، ساها، چابهار ایر، کیش‌ایر، ایران‌ایر، آساجت و آسمان، متوسط تاخیرهای بیشتر از ۱۰۰ دقیقه داشتند.

شرکت‌های هواپیمایی آتا ایر و تابان در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ترتیب با ۶۷ و ۵۹ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی آساجت و ماهان به‌ترتیب با ۱۰ و ۱۸ درصد در پروازهای برنامه‌ای مسافری، کمترین درصد تأخیر را داشتند.

همچنین شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر و کیش ایر در بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته، به ترتیب با ۶ و ۵ درصد افزایش، بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی کارون و ایر تور به ترتیب با ۸ و۷ درصد کاهش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، کمترین تغییر درصد رشد پروازهای تأخیردار را دارند به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی کارون و ایرتور بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته‌اند.

در بخش پروازهای باطل‌شده نیز شرکت‌های هواپیمایی پارس ایر، آساجت و کاسپین با ۶۳ و ۶۲ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی فالی پرشیا و پویا ایر با ۴ و ۱۰ درصد در کل پروازهای دارای مجوز، کمترین درصد پروازهای ابطالی را داشتند؛ به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی فالی پرشیا و پویا ایر بهترین عملکرد را داشته‌اند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: