دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۲۴,۰۱۴ (بیست و چهار هزار و چهارده ) تومان به ۲۳,۹۶۵ (بیست و سه هزار و نهصد و شصت و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۹۶۵ -۴۹ -۰.۲۱ 11:13
۲۴,۰۱۴ -۶۹۱ -۲.۸۸ روز قبل
۲۴,۷۰۵ -۲۹۴ -۱.۲ ۲ روز پیش