کد خبر: ۲۱
تاریخ انتشار: ۱۹:۱۹ - ۰۹ آبان ۱۳۹۴

پیوستگی سیاره ای پدیده ای است که در آن سیاره ها به دلیل زمان چرخش آنها در مدارشان به دور خورشید، در راستایی قرار می گیرند که چندین روز با یکدیگر قابل رویت هستند.

علاقمندان به نجوم تا اوایل هفته آینده می توانند زهره، مشتری و مریخ را در پدیده ای نادر همزمان باهم مشاهده کنند. بهترین زمان رصد این سیاره ها، قبل از طلوع آفتاب است.

پیوستگی سیاره ای پدیده ای است که در آن سیاره ها به دلیل زمان چرخش آنها در مدارشان به دور خورشید، در راستایی قرار می گیرند که چندین روز با یکدیگر قابل رویت هستند.

بر این اساس، امکان رویت همزمان سه سیاره زهره، مشتری و مریخ تا اواخر این هفته امکان پذیر است.

بهترین زمان مشاهده این سیاره ها، قبل از طلوع آفتاب است و روز پنج شنبه یک مثلث را تشکیل خواهند داد (هر سیاره روی یک راس مثلث قرار می گیرد).

نوبت بعدی که این سیاره ها به صورت خوشه ای و نزدیک به هم در آسمان قرار گیرند، ژانویه سال 2021 خواهد بود.

از میان این سه سیاره، زهره به راحتی قابل تشخیص است؛ چرا که 12 بار روشن تر از مشتری است. مشتری دومین سیاره درخشان است و مریخ حدود 250 برابر کم نور تر از زهره است و فقط قبل از طلوع آفتاب قابل مشاهده است.

مشاهده دو سیاره با هم در آسمان پدیده عجیبی نیست؛ ولی قرار گرفتن سه سیاره به طور همزمان در یک گروه به ندرت اتفاق می افتد. امکان مشاهده این سه سیاره بدون چشم مسلح، یکی از مهمترین عواملی است که این گروه بندی را خاص می کند.

این پدیده به این معنی نیست که سیاره ها به هم نزدیک شده اند، بلکه میلیون ها کیلومتر از هم فاصله دارند و دلیل اینکه نزدیک به هم به نظر می رسند، موقعیت نسبی آنان در منظومه شمسی است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: